Pediküüri baaskoolituse õppekava

Õppekava nimetus: Pediküüri baaskoolitus

Õppekeel: Eesti keel või vene keel või inglise keel

Õppe eesmärgid: Omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused klassikalisest pediküürist ning kliendi nõustamisest. Valmistada kursuslane ette iseseisvaks pediküürija tööks. Pärast kursuse läbimist omab kursuslane baasteadmised pediküürist. Saavutab iseseisva toimetuleku ohutu pediküüri teenuse osutamisest

 

Õppeaja kestus: 160 akadeemilist tundi

Õppeaja kestvuse sisse on arvestatud auditoorsed teooria õppe tunnid, teooriga lõimitud töövõtete õpe, iseseisev õpe ja hindelise töö esitamine

Õppekava kogumaht:

 • auditoorsed teooria õppe tunnid: 8 akadeemilist tundi
 • teooriga lõimitud töövõtete õpe: 32 akadeemilist tundi
 • iseseisev õpe: 112 akadeemilist tundi
 • hindelise töö esitamine:  8 akadeemilist tundi
 • Kokku õppekava kestvus : 160 akadeemilist tundi   

                        

Õpingute alustamise tingimused: Keskharidus või keskeriharidus

 

Hind: 380 EUR (sisaldab stardikomplekti)

Stardikomplektis sisalduvad tööks vajalikud viilid, poleerid, kreemid, õlid, lahused ja muud pediküüriks vajalikud hooldustooted . Isiklikud töövahendid ( rasplipea, skalpellipea, metallist küünenaha eemaldaja, küünenahatangid ja küünetangid ) soetab õpilane ise ja need peavad koolituse päeval kaasas olema. Kokkuleppel ja lisatasu eest on võimalik tooted soetada endale ka koolitaja poolt.

Õpingute lõpetamise nõuded: eksami läbimine.

 

Kursuseks vajalikud õpperuumid, sisustus ja seadmete kirjeldus:

Kursused toimuvad selleks eraldi ettenähtud ruumis. Ruumis on vajalik mööbel- pediküüritoolid, kausid, toolid ning piisav valgustus. Ruumis on olemas valamu ja dataprojektor. Ruumis on vajalikud desinfitseerimisvahendid. Pediküüri tegemiseks vajalikud töövahendid (tangid, raspel, viilid, skalpell) peavad olema kursuslasel endal kaasas. Kooli poolt on vannisool, kreem ning küünelakid ja hooldusvahendid.

Õppekava sisu: Kursuse sisu koosneb teooriast, praktilisest osast juhendaja abiga ja iseseisvast õppest

 

Õpetajad: Kai Küttis, Reet Valdek, Urve Ülper

 • Sissejuhatus erialasse
 • Töökeskkonna ohutuse alused: töökeskkonna olemus, hügieen, töötervishoid
 • Jalgade hooldus: teooria ja praktika

 

Teooria:

 • Küüne ehitus ja nahk
 • Jalgade ja küünte anatoomia ja füsioloogia
 • Küünte kahjustused
 • Jalgade probleemid
 • Küünte – ja nahahaigused
 • Seenhaigus
 • Pediküüri sammud
 • Jalgade massaaž
 • Tooteinfo
 • Töövahendid
 • Hügieen ja ohutus
 • Töökeskkonnaohutuse alused
 • Desinfitseerimine, steriliseerimine
 • Pediküüris kasutatavad ained: erialane keemia
 • Esmaabi
 • Klienditeenindus
 • Kliendi nõustamine

 

Praktika:

 • Toodete ja töövahendite tundmine ja kasutamisoskus
 • Klassikaline pediküür
 • Prantsuse pediküür
 • SPA pediküür
 • Geellakiga pediküür
 • Küünekuju korrigeerimine ja küünele kuju andmine
 • Küünenahkade eemaldamine
 • Koorimine
 • Jalamassaaž
 • Küünte lakkimine

 

Iseseisev õpe:

 • teostab õpitu baasil erinevaid pediküüri liike (klassikaline, prantsuse, spa)
 • kasutab töö tegemisel selgeks õpituid õigeid töövõtteid
 • kasutab töö tegemisel õigeid töövahendeid
 • juhendab kliente õigete jalahooldusvõtete ja -toodete kasutamisel
 • vajadusel abi ja lisaküsimuste korral pöördub koolitaja poole

 

Õpiväljundid:

 

Teab ja tunneb:

 • erinevaid küünemuutusi ja -haigusi;
 • teab üla- ja alajäseme anatoomiat ning küüne ehitust;
 • teab levinumaid käe- ja jalanaha- ning küüntehaiguseid
 • küünte –ja käte hooldustooteid
 • naha, varbaküünte ja jalgade probleeme;
 • jalaehituse muutuseid;
 • jalahooldusvahendeid ja tooteid;
 • diabeetiku ja reumaatiku jalgade probleeme ning hooldust;
 • massaaži indikatsioone ja vastunäidustusi;
 • töövahendeid

 

Oskab:

 • valida õiget hooldust ja hooldustooteid;
 • teostada erinevaid hooldusprotseduure;
 • soovitada ja müüa kliendile tooteid käte ja küünte koduhoolduseks;
 • nõustada klienti jalahoolduse küsimustes.
 • jalgade analüüsi teostamist;
 • jalgade ja küünte hoolduse teostamist kliendile;
 • töövahendite  õiget käsitlemist;
 • jalamassaaži teostamist kliendile;
 • küünte lakkimist tavalakiga ja geellakiga;
 • hooldustoodete soovitamist;
 • kliendi juhendamist jalahoolduses;
 • tööde järjekorda ja teostust.

 

Praktika osas tuleb õpilane koos oma modellidega. Vajalik 4 modelli.

Koolituse lõpetamise tingimused:

 • õppekava täitmine täies mahus
 • teooriaarvestuse sooritamine positiivsele hindele
 • praktikaarvestuse sooritamine positiivsele hindele

 

Hindamine:

Hinnatakse kümnepalli süsteemis

Igas kategoorias on võimalik saada 0-2punkti

Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õppija sooritab eksamist 70%-100% ehk saab 7-10 punkti.

Hindamise alused:

Teoreetiliste teadmiste kirjalik test

Praktilise töö hindamine – töökoha ette valmistamine ja hügieen,

õigete töövõtete kasutamine, lõpptulemuse esteetilisus

 

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:

TUNNISTUS – eeldusel, et teadmiste ja oskuste kontroll on sooritatud positiivsele hindele  ning kogu õppekava on täiesmahus läbitud.

TÕEND – kui õppekava on osaliselt läbitud, hindamisel on mitteosaletud või hindamine on mitte edukalt läbitud.

Tagasiside kogumine:

 • Praktikat on võimalik teostada ka koolituskeskuses võimalusega kasutada juhendaja abi lisaküsimuste korral.