Jumestaja baaskoolituse õppekava – individuaalõpe

Õppekava nimetus: Jumestuse baaskoolitus

Õppekeel: Eesti keel või vene keel või inglise keel

Õppe eesmärgid: Omandada baastasemel teoreetilised teadmised ja praktilised oskused jumestamisest ning kliendi nõustamisest. Valmistada kursuslane ette iseseisvaks jumestaja tööks. Pärast kursuse läbimist saavutab iseseisva toimetuleku jumestusteenuse osutamisest.

Õppeaja kestus: 25 akadeemilist tundi

Õppeaja kestvuse sisse on arvestatud auditoorsed teooria õppe tunnid, teooriga lõimitud töövõtete õpe ja hindelise töö esitamine.

Õppekava kogumaht:

 • auditoorsed teooria õppe tunnid: 2 akadeemilist tundi
 • teooriga lõimitud töövõtete õpe: 20 akadeemilist tundi
 • hindelise töö esitamine:  3 akadeemilist tundi
 • Kokku õppekava kestvus : 25 akadeemilist tundi   

Õpingute alustamise tingimused: Põhiharidus, keskharidus või keskeriharidus

Hind: 550 EUR

Õpingute lõpetamise nõuded: eksami läbimine.

Kursuseks vajalikud õpperuumid, sisustus ja seadmete kirjeldus:

Kursused toimuvad selleks ettenähtud ruumis. Ruumis on vajalik mööbel- toolid, peeglid ning piisav valgustus. Ruumis on olemas valamu ja dataprojektor. Ruumis on vajalikud desinfitseerimisvahendid. Vajalikud töövahendid jumestuse tegemiseks (pintslid ja meigitarbed) on olemas kohapeal.

Õppekava sisu: Kursuse sisu koosneb teooriast ja praktilisest osast juhendaja abiga

Õpetajad: Reet Valdek, Anna-Liisa Sommer

 • Sissejuhatus erialasse
 • Töökeskkonna ohutuse alused: töökeskkonna olemus, hügieen, töötervishoid
 • Jumestuse teooria ja praktika

Teooria:

 • Jumestuse ajalugu
 • Sissejuhatus näohooldusesse
 • Näojoonte ja näokuju analüüs
 • Soojade ja külmade värvide eristamine
 • Erinevad meigitehnikad
 • Erinevad kosmeetikamaterjalid
 • Meigitoodete tutvustus
 • Meigikunstniku töövahendid ja nende hooldamine
 • Näonaha ettevalmistamine jumestuseks
 • Kulmude korrigeerimine
 • Hügieen ja ohutus

Praktika:

 • Toodete ja töövahendite tundmine ja kasutamisoskus
 • Päevameik
 • Pruudimeik
 • Õhtumeik
 • Näomaalingud
 • Ajastumeik
 • Fotomeik

Praktika päevadeks vajalik modelli olemasolu

Õpiväljundid:

Teab ja tunneb:

 • näoanatoomiat
 • erinevaid näonaha tüüpe
 • teab levinumaid nahahaigusi
 • erinevaid jumestusstiile
 • erinevaid meigitehnikaid
 • värviõpetuse baasteadmisi
 • jumestusvahendeid ja tooteid;
 • töövahendeid

Oskab:

 • valida kliendile õiged hooldust ja jumestustooteid;
 • arvestada kliendi näoanatoomiaga seda jumestusega tasakaalu viies
 • valimstada kliendi naha ette jumestustoodete peale kandmiseks;
 • soovitada ja müüa kliendile tooteid kodus kasutamiseks;
 • nõustada klienti õigete meigivõtete küsimustes.
 • välja selgitada kliendi soovid jumestamiseks
 • teostada jumestuse vastavalt kliendi soovile ja eesmärgile
 • eristada jumestuses päeva-, õhtu- ja lavavalgust
 • töövahendeid  õigesti käsitleda;
 • teostada erinevaid jumestusstiile iseseisvalt
 • tööde järjekorda ja teostust.
 • selgitada kliendile töö kulgu
 • kliendiga suheldes lähtuda eetika põhimõtetest

Koolituse lõpetamise tingimused:

 • õppekava täitmine täies mahus
 • teooriaarvestuse sooritamine positiivsele hindele
 • praktikaarvestuse sooritamine positiivsele hindele

Hindamine:

Kirjalik test ja praktilise töö vaatlus

Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õppija on osalenud kõikides tundides 100%

Hindamise alused:

Teoreetiliste teadmiste kirjalik test

Praktilise töö hindamine – töökoha ette valmistamine ja hügieen,

õigete töövõtete kasutamine, töö teostamise kulg, lõpptulemuse esteetilisus

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:

TUNNISTUS – eeldusel, et teadmiste ja oskuste kontroll on sooritatud positiivsele hindele  ning kogu õppekava on täiesmahus läbitud.

TÕEND – kui õppekava on osaliselt läbitud, hindamisel on mitteosaletud või hindamine on mitte edukalt läbitud.

NB! OÜ GERSI on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner! https://www.tootukassa.ee/koolitused/koolitaja/10427254